Xem báo cáo

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Trường học trên hoclieu.vn. Chọn mục Báo cáo trên điều hướng để xem các báo cáo thống kê trong trường.

Bước 2: Thầy/Cô chọn loại báo cáo và xem từng loại báo cáo thầy/cô muốn bằng cách click chuột vào từng mục ở ngay dưới tiêu đề báo cáo.

Bước 3: Thầy/Cô chọn thời gian báo cáo để xem các số liệu có trong khoảng thời gian đó.

Bước 4: Thầy/Cô tiến hành xem báo cáo.

- Thầy/Cô có thể bấm Xem chi tiết ở góc bên phải từng biểu đồ để xem thêm nhiều nội dung chi tiết.

- Để tải xuống dữ liệu báo cáo, Thầy/Cô bấm vào nút Tải xuống ở góc bên phải của biểu đồ cần tải.

- Thầy/Cô có thể chỉnh sửa lại mục tiêu số câu hỏi trung bình mỗi học sinh cần làm:

+ Cách 1: Điền số mục tiêu tại ô màu trắng, sau đó bấm Lưu.

+ Cách 2: Điều chỉnh mũi tên tăng giảm, sau đó bấm Lưu.

- Ở một số bảng danh sách, xếp hạng, Thầy/Cô có thể tìm kiếm nhanh đến thông tin cần tìm

Last updated