Tạo câu hỏi từ cộng đồng câu hỏi AI đã tạo

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản giáo viên, thầy/cô truy cập Học liệu của tôi/ Tự tạo và chọn khối lớp muốn tạo câu hỏi.

Bước 2: Thầy/cô truy cập bộ đề trong danh sách hiển thị để thêm câu hỏi mới, hoặc bấm nút “Thêm” để tạo bộ đề mới, sau đó truy cập bộ đề.

Bước 3: Chọn nút “Tạo câu hỏi từ AI” trên thanh công cụ góc phải.

Bước 4: Tại modal tạo câu hỏi, thầy/cô chọn sách theo danh mục đã được hệ thống tự động lọc theo môn và khối lớp, sau đó chọn bài, chương chi tiết.

Bước 5: Hệ thống đề xuất các câu hỏi từng được tạo từ AI của các thầy/cô trước đó, thầy/cô tìm kiếm câu hỏi với các thông tin như bên dưới.

  • Danh sách nhóm câu hỏi (cột trái): Gồm tên câu hỏi, email người tạo, số câu hỏi và dạng bài có trong nhóm, bộ đề chứa các câu hỏi trong nhóm.

  • Danh sách câu hỏi (cột phải):

    • Thông tin chung: ngày tạo, kết quả đánh giá trung bình, lượt làm đúng/ tổng số lần học sinh làm

    • Thầy/Cô có thể đánh giá câu hỏi từ 1 (không tốt) → 5 (rất tốt)

    • Nội dung chi tiết câu hỏi

Bước 6: Bấm “Thêm” với những câu hỏi muốn đưa vào đề.

Bước 7: Sau khi đã thêm đủ số câu hỏi cần thiết, thầy/cô kết thúc quy trình tạo câu hỏi bằng cách tắt modal (Bấm dấu X ở góc phải).

Last updated