Tạo câu hỏi bằng AI

Hệ thống Học liệu hiện tại cho phép thầy/cô thử nghiệm tính năng tự tạo câu hỏi bằng AI nhằm tăng lượng câu hỏi trong kho có sẵn của hệ thống và sẽ sử dụng trong 02 tình huống sau:

Tình huống 1: Khi sử dụng Ngân hàng đề kiểm tra môn tiếng Anh, thầy/cô có thể tạo câu hỏi phái sinh từ câu hỏi gốc của hệ thống để thay thế cho câu hỏi gốc.

Tình huống 2: Bổ sung câu hỏi mới cho toàn bộ các môn theo các bộ SGK khác nhau.

Để sử dụng tính năng tạo câu hỏi bằng AI, thầy/cô sử dụng tài khoản của mình và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Last updated