Xem kết quả bài kiểm tra

Bước 1: Học sinh quay trở lại màn hình mục "Bài kiểm tra", sau đó ấn "Xem kết quả".

Bước 2: Học sinh tiến hành xem kết quả bài làm.

Lưu ý: Giải thích bảng câu hỏi:

- Các câu hỏi màu xanh là học sinh đã trả lời đúng.

- Các câu hỏi màu đỏ là học sinh đã trả lời sai.

- Các câu hỏi màu vàng là dạng tự luận.

Last updated