Tạo câu hỏi mới từ AI

Hệ thống hiện tại cho phép tạo câu hỏi từ AI cho khối 10, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và với các môn:

 • Ngữ văn

 • Toán

 • Tiếng Anh

 • Vật lí

 • Sinh học

 • Lịch sử

 • Địa lí

 • Tin học

Các dạng bài có thể tạo: Trắc nghiệm.

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản giáo viên, thầy/cô truy cập Học liệu của tôi/ Tự tạo và chọn khối lớp muốn tạo câu hỏi.

Bước 2: Thầy/cô truy cập bộ đề trong danh sách hiển thị để thêm câu hỏi mới, hoặc bấm nút “Thêm” để tạo bộ đề mới, sau đó truy cập bộ đề.

Bước 3: Chọn nút “Tạo câu hỏi từ AI” trên thanh công cụ góc phải.

Bước 4: Tại modal tạo câu hỏi, thầy/cô chọn sách theo danh mục đã được hệ thống tự động lọc theo môn và khối lớp, sau đó chọn bài, chương chi tiết.

Bước 5: Thầy/cô thực hiện các thao tác nhập, chọn trên các trường để tạo câu hỏi.

Các thao tác có thể thực hiện:

 • Nhập thêm nội dung: Thầy/cô có thể nhập thêm nội dung cụ thể để AI dựa vào đó để tạo ra câu hỏi, tối đa 10000 ký tự.

 • Số câu: Nhập số từ 1 → 5.

 • Kèm nội dung nhập vào đề bài: tất cả câu hỏi được tạo sẽ hiển thị cả nội dung giáo viên nhập vào (văn bản, ảnh tải lên) tại phần đề bài.

 • Kèm audio vào đề bài: tất cả câu hỏi được tạo sẽ hiển thị audio đã tải lên tại phần đề bài.

 • Tải lên

  • Ảnh: Ảnh tải lên sẽ hiện tại đề bài khi thầy/cô chọn Kèm nội dung nhập vào đề bài. Lưu ý hiện tại chưa hỗ trợ tạo câu hỏi AI từ ảnh.

  • Audio: Hệ thống sẽ tạo câu hỏi từ nội dung audio tải lên, đồng thời audio có thể hiện tại đề bài khi thầy cô chọn Kèm audio vào đề bài.

Bước 6: Bấm “Tạo nhóm câu hỏi” để kết thúc quy trình tạo câu hỏi từ AI.

Last updated