Tự ôn luyện

Để tự học trên hệ thống hoclieu.vn, học sinh thực hiện thao tác theo các bước như sau:

Bước 1: Học sinh truy cập tài liệu học tập tại mục "Học liệu".

Bước 2: Chọn lớp học, loại học liệumôn học tương ứng học sinh muốn ôn tập.

Bước 3: Chọn bộ sách học sinh đang theo học.

Bước 4: Sau khi truy cập vào bộ sách, học sinh chọn nội dung muốn ôn luyện bằng cách nhấn vào các đơn vị bài tương ứng.

Last updated