Chia sẻ và tải đề

1. Chia sẻ đề

Bước 1: Sau khi truy cập "Ngân hàng đề kiểm tra", giáo viên chọn đề muốn chia sẻ bằng cách di chuột vào biểu tượng 3 chấm. Tại đây, chọn nút "Chia sẻ".

Bước 2: Tại màn hình Chia sẻ đề cho người dùng Học Liệu khác, giáo viên đổi tên đề và nhập email/tên tài khoản muốn chia sẻ. Sau đó chọn "Chia sẻ".

Lưu ý:

  • Giáo viên chỉ có thể chia sẻ đề với tài khoản giáo viên khác.

  • Sau khi chia sẻ đề thi thành công, giáo viên sẽ nhận được thông báo như hình.

2. Tải đề

Bước 1: Sau khi truy cập "Ngân hàng đề kiểm tra", giáo viên chọn đề muốn tải xuống bằng cách di chuột vào biểu tượng 3 chấm. Tại đây, chọn nút "Tải xuống".

Bước 2: Màn hình sẽ hiện thông báo đề kiểm tra đang được tải xuống, giáo viên đợi đến khi đề được lưu về máy. Nếu muốn thu hồi thao tác tải đề, chọn "Hủy tải xuống".

Bước 3: Tìm đề vừa tải về máy và giải nén để sử dụng.

Lưu ý:

  • Đề được tải về có dạng PDF.

  • File tải về có kèm file audio nếu đề kiểm tra có audio nghe.

Last updated