Bằng tài khoản Zalo

Bước 1: Chọn đăng ký bằng Zalo

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Zalo cá nhân và cho phép Học Liệu truy xuất thông tin tài khoản cá nhân.

Bước 3: Cập nhật thông tin tài khoản như đăng ký bằng email.

Lưu ý:

  • Đối với tài khoản đăng nhập qua Zalo, bạn cần thực hiện xác nhận email để tài khoản không bị hạn chế các tính năng trên hệ thống.

  • Để thực hiện xác nhận, bạn vui lòng truy cập vào mục [Trang cá nhân], thực hiện thêm tài khoản email sau đó xác nhận tương tự bước 3 cách 1.

Last updated