Đổi sách đã kích hoạt

Khi người dùng kích hoạt sách, ở màn hình chọn sách có thông tin Miễn phí đổi sách có thời hạn. Để đổi sách người dùng làm theo các bước sau.

Bước 1: Sau khi đăng nhập, tại mục "Học liệu của tôi" chọn mục "Đã kích hoạt"

Lưu ý: Người dùng cần vào đúng lớp và môn của sách cần đổi

Bước 2: Bấm "Đổi học liệu" ở sách muốn đổi

Bước 3: Bấm "Chọn" ở sách muốn đổi

Bước 4: Thực hiện xác nhân lại sách cần đổi

Trường hợp 1: Người dùng cần đổi lại sách bấm nút "Quay lại". Hệ thống sẽ chuyên lại màn hình chọn sách

Trường hợp 2: Người dùng đã xác nhận đúng sách cần đổi bấm nút "Hoàn tất". Sau khi bấm "Hoàn tất" hệ thống hiển thị màn hình xác nhận đổi sách thành công. Ở màn hình này người dùng có thể bấm "Sử dụng ngay" để sử dụng sách.

Last updated