Báo cáo gỡ rối

Báo cáo Gỡ rối thống kê những bài tập, bài kiểm tra mà học sinh làm sai từ 3 lần trở lên.

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, tại mục "Lớp học", giáo viên chọn "Gỡ rối"

Bước 2: Giáo viên chọn bộ lọc để xem báo cáo theo từng lớp học, môn học và thời gian cụ thể.

Báo cáo ban đầu sẽ được hiển thị mặc định theo bộ lọc: Tất cả các lớp, Chọn môn và Tháng này. Tại bộ lọc trên đầu trang, giáo viên lựa chọn lọc theo các tiêu chí:

  • Lọc theo lớp học: Hiển thị các lớp học mà giáo viên đang tham gia và đang hoạt động.

  • Chọn môn: Chọn một hoặc nhiều môn học giáo viên muốn xem báo cáo. Giáo viên bộ môn sẽ xem được môn học mình phụ trách, Giáo viên chủ nhiệm có thể xem toàn bộ môn học có giáo viên phụ trách của lớp.

  • Thời gian: Giáo viên có thể chọn khoảng thời gian xem báo cáo, gồm có 7 ngày gần nhất, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, cả năm học hoặc nhấp Tuỳ chỉnh để chọn khoảng thời gian chi tiết.

Bước 3: Tại danh sách Gỡ rối, giáo viên lựa chọn bài muốn xem chi tiết các câu trả lời sai cần gỡ rối của học sinh.

Bước 4: Giáo viên tiến hành xem các thông tin liên quan đến bài cần gỡ rối của các học sinh tại nửa màn hình bên phải.

Lưu ý: Gỡ rối là những kiến thức kỹ năng mà học sinh có từ 3 lần trả lời sai Tỷ lệ câu trả lời đúng so với tổng số câu đã trả lời nhỏ hơn 70%.

Hướng dẫn đọc các thông tin báo cáo Gỡ rối:

+ Hình 3. Màn hình báo cáo Gỡ rối của từng bài

  • Di chuột vào ô thứ tự câu hỏi để xem số học sinh làm sai câu hỏi đó

  • Ấn chuột vào ô thứ tự câu hỏi để xem nội dung câu hỏi bên dưới

+ Giáo viên có thể chọn xem chi tiết nội dung câu hỏi bằng cách ấn chuột vào khu vực nội dung câu hỏi hoặc nút Xem chi tiết. Câu hỏi sẽ hiện đầy đủ và chi tiết trên màn hình.

+ Danh sách học sinh làm sai: Các học sinh đã làm sai câu hỏi giáo viên đang chọn. Giáo viên có thể di chuột vào tên học sinh để xem học sinh này đã làm sai câu hỏi trên bao nhiêu lần.

+ Trong trường hợp muốn trợ giúp, giải thích hoặc hướng dẫn học sinh làm lại câu hỏi đã làm sai, giáo viên chọn vào nút Giảng lại kiến thức.

+ Màn hình sẽ dẫn sang đường link hoặc hiển thị chi tiết nội dung của câu hỏi giáo viên đang xem báo cáo.

Last updated