Làm bài kiểm tra

Để làm bài giáo viên đã giao qua Ngân hàng đề kiểm tra trên Hoclieu, học sinh thực hiện theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, học sinh chọn mục "Lớp học".

Bước 2: Chọn lớp học sinh muốn truy cập để làm bài.

Bước 3: Học sinh chọn mục "Bài tập" sau đó truy cập vào mỗi bài để làm.

Lưu ý:

  • Thời hạn nộp bài sẽ được hiển thị bên phải nếu giáo viên cài đặt thời gian hoàn thành bài.

  • Để lọc làm bài tập theo môn, học sinh nhấn vào Môn và chọn môn cần làm.

Bước 4: Tiến hành làm bài và ấn "Nộp bài" khi đã hoàn thành bài làm.

Lưu ý:

  • Học sinh phải ấn Xác nhận nộp bài để nộp bài thành công

  • Sau khi học sinh nộp bài sẽ hiện thông báo hoàn thành bài kiểm tra. Học sinh sẽ xem được kết quả hiện bên dưới nếu giáo viên cho phép xem điểm.

  • Sau khi tắt thông báo hoàn thành bài kiểm tra, màn hình kết quả và đáp án sẽ hiện ra. Học sinh sẽ xem được kết quả và đáp án nếu giáo viên cho phép xem điểm/đáp án.

Bước 5: Học sinh quay trở lại màn hình mục Bài tập, sau đó ấn "Xem kết quả" để xem lại kết quả làm bài

Last updated