Báo cáo lớp học

Từ báo cáo Tổng quan các lớp, giáo viên đi vào chi tiết từng lớp tại báo cáo Lớp học. Tính năng này cho phép giáo viên xem kết quả chi tiết của một lớp mà giáo viên giảng dạy.

Mục đích sử dụng:

+ Tính năng Báo cáo lớp học của Học Liệu giúp giáo viên xem thông tin về lớp học giáo viên phụ trách giảng dạy một cách toàn diện và chi tiết nhất.

+ Giáo viên dễ dàng nắm bắt được số liệu tổng quan của lớp như sau:

  • Chỉ số tổng quan: Bài đã giao, Số huy chương lớp đạt được, Tỷ lệ làm bài của lớp, Tỷ lệ làm đúng.

  • Số liệu chi tiết từng học sinh làm bài.

  • Kết quả chi tiết của từng học sinh.

Đối tượng sử dụng:

  • Người dùng là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hoặc quản trị nhà trường có thể xem thông tin báo cáo.

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, tại mục "Lớp học", giáo viên chọn lớp muốn xem báo cáo.

Bước 2: Tại menu bên trái màn hình, giáo viên chọn mục "Tổng quan" để xem Báo cáo của lớp đã chọn.

Bước 3: Sau khi truy cập, giáo viên có thể xem thông tin của báo cáo lớp học

1. Lọc thông tin tìm kiếm

Chức năng lọc giúp giáo viên có thể chọn thông tin hiển thị trên Báo cáo lớp học phù hợp với mục đích sử dụng theo hướng dẫn bên dưới:

  • Chọn môn: Chọn một hoặc nhiều môn học giáo viên muốn xem báo cáo. Giáo viên bộ môn sẽ xem được môn học mình phụ trách, Giáo viên chủ nhiệm có thể xem toàn bộ môn học có giáo viên phụ trách của lớp.

  • Thời gian: Giáo viên có thể chọn khoảng thời gian xem báo cáo, gồm có 7 ngày gần nhất, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, cả năm học hoặc nhấp Tuỳ chỉnh để chọn khoảng thời gian chi tiết.

2. Chỉ số tổng quan

Bao gồm các thông số: Bài đã giao, Huy chương, Tỷ lệ làm bài, Tỷ lệ làm đúng trong báo cáo. Để xem giải thích khái niệm của các thông số trên, chọn vào Hướng dẫn.

Last updated