Tham gia lớp học

Khi đăng ký thành công tài khoản trên hệ thống hoclieu.vn, các bậc phụ huynh/ học sinh gửi thông tin tài khoản tới giáo viên để được thêm vào các lớp học. Khi thầy cô thêm học sinh vào lớp thì tài khoản của học sinh sẽ nhận được một thông báo như sau:

– Học sinh nhấn chọn “Đồng ý” để vào lớp.

– Nếu học sinh nhấn vào “Từ chối” thì phải liên hệ với giáo viên để thầy cô gửi lại lời mời.

Last updated