Quản lý bảng tin

Bước 1: Giáo viên chọn mục "Bảng tin", bấm chọn vào ô "Đăng thông tin, dặn dò"

Bước 2: Điền nội dung muốn thông báo, chọn “Đăng bài”.

Last updated