Giao bộ câu hỏi

Bước 1: Sau khi truy cập vào hệ thống, tại mục "Học liệu của tôi", thầy cô chọn "Học liệu tự tạo". Thầy/Cô lọc theo lớp và theo môn để tìm bộ câu hỏi tự tạo muốn giao cho học sinh.

Bước 2: Tại bộ câu hỏi muốn giao, thầy/cô di chuột đến, nút Giao bài xuất hiện trên màn hình.

Bước 3: Thầy/Cô chọn Giao bài và màn hình thông tin giao bài xuất hiện.

Bước 4: Thầy/Cô lựa chọn hình thức Kiểm tra hoặc Bài tập và điền các thông tin yêu cầu như dưới đây, sau đó chọn Giao bài.

Last updated