Tạo câu hỏi phái sinh từ Ngân hàng đề kiểm tra - môn tiếng Anh

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản giáo viên, thầy/cô truy cập ngân hàng đề kiểm tra từ Học liệu SGK Tiếng Anh/ Hợp phần bổ trợ.

Bước 2: Tại giao diện ngân hàng đề kiểm tra, thầy/cô bấm chọn đề muốn sử dụng, sau đó chọn Chỉnh sửa.

Bước 3: Tìm câu trong đề mà thầy/cô muốn tạo câu hỏi phái sinh, sau đó bấm chọn Đổi câu/ Từ AI.

Bước 4: Sau khi hệ thống tạo ra câu hỏi thay thế, thầy/cô bấm nút “Chọn” để chọn câu mình muốn sử dụng, hoặc “Làm mới” để hệ thống tạo lại nếu chưa tìm được câu hỏi phù hợp.

Bước 5: Sau khi lựa chọn, hệ thống sẽ thay thế câu hỏi mới vào đề. Để chỉnh sửa hoàn thiện câu hỏi vừa tạo, thầy/cô bấm nút “Sửa” trên thanh công cụ.

Lưu ý: Các dạng bài đã được cập nhật tính năng giúp thầy cô tạo CH phái sinh: trắc nghiệm, điền khuyết không bao gồm hình ảnh, audio và công thức toán học.

Last updated