Tạo bộ câu hỏi

Hệ thống giúp giáo viên có thể tự tạo được bộ câu hỏi một cách thuận tiện nhất theo các dạng câu hỏi mà giáo viên mong muốn. Bộ câu hỏi tự tạo nằm trong mục Tự tạo của chức năng Học liệu của tôi. Các dạng câu hỏi được hỗ trợ như sau:

  • Tự luận

  • Trắc nghiệm

  • Trắc nghiệm nhiều đáp án

  • Điền khuyết

  • Đúng sai

  • Nối từ

  • Sắp xếp

1. Hướng dẫn tạo bộ câu hỏi

Để tạo bộ câu hỏi, giáo viên vui lòng truy cập theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập hệ thống vào mục "Học liệu của tôi" chọn mục "Tự tạo".

Ở đây giáo viên ấn vào nút "Thêm" để thực hiện tạo bộ câu hỏi.

Bước 2: Điền các thông tin cho bộ câu hỏi như hình bên dưới.

Sau khi điền các thông tin, chọn "Thêm" để hoàn tất tạo bộ câu hỏi.

Lưu ý: Giáo viên có thể gán bộ câu hỏi vào sách nếu muốn bằng cách nhấn vào chọn sách để gán.

Bước 3: Tại giao diện bộ câu hỏi mới tạo, chọn nút "Thêm" để tạo dữ liệu câu hỏi.

Bước 4: Giáo viên tiến hành nhập các thông tin

+ Nội dung các câu hỏi

+ Câu trả lời

+ Giải thích

+ Thông tin khác của câu hỏi:

  • Mức độ nhận thức

  • Loại câu hỏi: Tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, đúng sai…

  • Trộn thứ tự đáp án khi giao bài cho học sinh hay không

Lưu ý: Bộ câu hỏi sẽ được lưu tự động khi có chỉnh sửa/thay đổi mới từ giáo viên.

2. Các dạng câu hỏi

2.1 Tự luận

Đối với dạng câu hỏi Tự luận: - Giáo viên nhập nội dung câu hỏi

- Nhập giải thích/ gợi ý (nếu có)

- Câu hỏi sẽ được xem như không hoàn thành nếu: Không điền nội dung câu hỏi

2.2 Trắc nghiệm

Đối với dạng câu hỏi Trắc nghiệm: - Mặc định: 4 đáp án

- Tính năng điều chỉnh: Trộn đáp án, Thêm đáp án, Xoá đáp án

- Người dùng chỉ có thể tick chọn một đáp án đúng tại checkbox đầu mỗi câu.

- Câu hỏi sẽ được xem như không hoàn thành nếu: Không điền nội dung câu hỏi hoặc chưa chọn đáp án đúng.

2.3 Trắc nghiệm nhiều đáp án

Đối với dạng câu hỏi Trắc nghiệm nhiều đáp: - Mặc định: 4 đáp án

- Tính năng điều chỉnh: Trộn đáp án, Thêm đáp án, Xoá đáp án

- Người dùng có thể tick chọn nhiều đáp án đúng tại checkbox đầu mỗi câu.

- Câu hỏi sẽ được xem như không hoàn thành nếu: Không điền nội dung câu hỏi hoặc chưa chọn đáp án đúng (lớn hơn một).

2.4 Điền khuyết

Đối với dạng câu hỏi Điền khuyết: - Giáo viên nhập nội dung câu hỏi. Phần điền khuyết bấm chọn “Tạo ô trống” hoặc cú pháp _(câu trả lời)_

- Nhập đáp án vào khu vực hiển thị text “câu trả lời”. Nếu một câu có nhiều câu trả lời thì phân cách chúng bằng dấu "|"

- Nhập giải thích/ gợi ý (nếu có)

- Câu hỏi sẽ được xem như không hoàn thành nếu: Không điền nội dung câu hỏi, chưa điền đủ đáp án đúng.

2.5 Đúng sai

Đối với dạng câu hỏi Đúng sai: - Giáo viên nhập nội dung câu hỏi

- Câu trả lời: Cột hình ảnh/audio: Có thể chọn dùng ảnh định dạng (JPG, JPEG, PNG) hoặc dùng file (dạng mp3).

- Chọn giá trị cho mỗi câu: Đúng/ Sai (Radio). Mặc định: Không chọn.

- Câu hỏi sẽ được xem như không hoàn thành nếu:

+ Chưa tạo dòng nào hoặc

+ Có ít nhất 1 dòng chưa điền bất cứ thông tin nào (Ảnh/Audio/Text)

+ Có ít nhất 1 dòng chưa chọn giá trị Đúng/ Sai

+ Không điền nội dung câu hỏi

2.6 Nối từ

Đối với dạng câu hỏi Nối từ: - Giáo viên nhập nội dung câu hỏi

- Câu trả lời: Tạo cặp nội dung - đáp án

- Nội dung nhập: Chỉ hiển thị 1 định dạng duy nhất trong các định dạng: (chữ, số, ký tự đặc biệt)/ ảnh/ audio.

- Câu hỏi được xem như là chưa hoàn thành khi: Chưa tạo cặp nối nào hoặc chưa nhập đủ 2 thành phần nội dung - đáp án hoặc không điền nội dung câu hỏi.

2.7 Sắp xếp

Đối với dạng câu hỏi Sắp xếp: - Giáo viên nhập nội dung câu hỏi

- Câu trả lời: Bấm “Thêm” để nhập đáp án. Sau khi bấm “Thêm” sẽ tự sinh thành phần mới và con trỏ nhảy vào inline thành phần đó. Có thể nhập: Chữ hoặc số

- Nhập thành phần nhiễu: Thành phần nhiễu là phần xuất hiện trong đề bài nhưng không xuất hiện trong đáp án. Cách nhập tương tự nhập các thành phần trong đáp án.

- Thêm đáp án khác

- Câu hỏi được xem như là chưa hoàn thành khi: Chưa nhập đáp án, không điền nội dung câu hỏi.

3. Tạo dạng câu hỏi từ file

Bước 1: Tại màn hình chi tiết bộ câu hỏi, Thầy/Cô bấm vào nút Nhập từ excel

Bước 2: Màn hình chọn file xuất hiện

Bước 3: Bấm vào dòng chữ: Nhấn vào đây để tải lên.

Bước 4: Chọn file excel (chứa các dạng câu hỏi) cần tải lên và chờ hệ thống thực hiện lệnh là hoàn tất quá trình thêm.

Giải thích ý nghĩa các cột trong file excel:

Để thực hiện thêm mới câu hỏi tự tạo theo cách tải file, Thầy/Cô cần tải file mẫu về máy cá nhân và tìm hiểu trước các định dạng mẫu cho từng loại.

Ý nghĩa các cột trong file

CộtÝ nghĩa

A

Để nhập nội dung câu hỏi.

B

Loại câu hỏi (file mẫu có để sẵn danh sách các loại câu, Thầy/Cô chỉ cần chọn từng dạng cần sử dụng).

C

Mức độ khó của câu hỏi (file mẫu có để sẵn các mức độ khó, Thầy/Cô chỉ cần chọn một trong các mức độ cần sử dụng).

D

Chỉ dành cho loại câu hỏi Trắc nghiệm (một hoặc nhiều đáp án), đây là cột để Thầy/Cô lựa chọn có/không cần trộn hiển thị câu hỏi.

Cột E đến cột N

Đây là các cột hiển thị các lựa chọn đáp án. Tùy loại câu hỏi mà chọn sử dụng hoặc không sử dụng. Nếu cột nào có nền màu xám thì ở dạng câu tương ứng - cột đó không cần nhập giá trị.

Cột O

Nhập đáp án của câu hỏi. Được dùng cho loại câu hỏi Trắc nghiệm và Sắp xếp.

Cột P, Q

Chỉ dành cho loại câu hỏi Đúng/Sai. Các câu đúng sai cách nhau bởi dấu ,

Cột R đến AK

Chỉ dành cho loại câu hỏi Nối.

Cột AL

Nhập nội dung phần giải thích của câu hỏi.

Last updated