Truy cập ngân hàng đề

Để truy cập ngân hàng đề thi và xem đề trên Hoclieu, thầy/cô vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://hoclieu.vn/kho-hoc-lieu hoặc chọn mục "Kho học liệu" sau khi đăng nhập trên hệ thống.

Bước 2: Tại phần "Hợp phần bổ trợ" của Học liệu SGK Tiếng Anh, chọn "Ngân hàng đề kiểm tra".

Last updated