Đăng nhập

Để đăng nhập tài khoản trên https://hoclieu.vn, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau: https://hoclieu.vn/auth/login

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu nếu bạn là học sinh đã được thầy/cô cung cấp cho tài khoản để vào lớp học, hoặc tài khoản do bạn đăng ký trước đó.

Ở màn hình đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, chọn Đăng nhập.

Cách 2: Đăng nhập bằng Google/ Zalo

Ở màn hình đăng nhập, chọn Google/ Zalo và thực hiện các bước tiếp theo để đăng nhập qua qua các tài khoản có sẵn này.

Last updated