Đăng ký

Để đăng ký tài khoản trên hoclieu.vn, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập vào website hoclieu.vn theo đường link https://hoclieu.vn/auth/login, chọn [Đăng ký].

Bước 2: Tại màn hình đăng ký, thực hiện 1 trong 3 cách sau:

Last updated