Chia sẻ bộ câu hỏi

Bước 1: Quay trở lại mục "Học liệu tự tạo". Ấn vào biểu tượng dấu 3 chấm bên cạnh bộ câu hỏi đã tạo và chọn "Chia sẻ"

Bước 2: Tại màn hình "Chia sẻ học liệu", nhập email giáo viên khác mà thầy cô muốn chia sẻ bộ câu hỏi và chọn "Chia sẻ"

Lưu ý: Sau khi nhập chính xác email muốn chia sẻ bộ câu hỏi, thầy cô sẽ nhận được thông báo Chia sẻ kỹ năng với giáo viên khác thành công.

Last updated