Kích hoạt mã sách

Để kích hoạt mã sách, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang nhập mã sau khi đăng nhập

Cách 1: Truy cập vào địa chỉ https://hoclieu.vn/nhapma

Cách 2: Chọn vào avatar và tiếp tục chọn Kích hoạt học liệu sau khi đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Tại trang "Kích hoạt học liệu", thực hiện hướng dẫn chi tiết dưới đây

Lưu ý: Chú ý chỉ cào nhẹ để lấy mã và nhập chính xác mã kích hoạt để đảm bảo kích hoạt được học liệu.

Bước 3: Ở màn hình "Kích hoạt học liệu", chọn sách cần kích hoạt

Bước 4: Chọn vào ô "Tôi đã hiểu và đồng ý kích hoạt" sau đó bấm chọn "Kích hoạt ngay"

Bước 5: Hệ thống báo thành công, thực hiện "Kích hoạt tiếp" hoặc "Sử dụng ngay"

+ Mô tả các chức năng:

  • Kích hoạt tiếp: khi người dùng cần kích hoạt tiếp

  • Sử dụng ngay: hiển thị sách người dùng đã kích hoạt

+ Ở màn hình này, khi người dùng muốn xem vị trí hiển thị sách đã kích hoạt bấm vào "tại đây".

Last updated