Giao bài tập

Để giao bài cho học sinh, thầy cô vui lòng truy cập theo các bước như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản tại địa chỉ https://hoclieu.vn, giáo viên chọn vào mục "Học liệu".

Bước 2: Tại mục "Học liệu", giáo viên chọn lớp và môn học muốn giao bài.

Bước 3: Màn hình hiện ra các học liệu có sẵn trên hệ thống. Thầy cô chọn vào quyển sách mà mình đang giảng dạy để thực hiện giao bài.

Bước 4: Tại màn hình nội dung của sách, giáo viên thực hiện thao tác để giao bài cho học sinh

* Đối với giao bài luyện tập:

1. Nhấn chọn biểu tượng Giao bài (hình máy bay) tại bài cần giao

2. Màn hình "Giao bài" xuất hiện, giáo viên tiến hành nhấn vào các ô để điền thông tin giao bài cho lớp/học sinh. Sau đó nhấn "Giao bài" để hoàn tất giao bài luyện tập.

Lưu ý:

Tên bài: Giáo viên có thể thay đổi tên của bài tập được giao cho học sinh

Hình thức: Chọn Bài tập nếu muốn giao bài luyện tập cho học sinh

Lớp học: Chọn lớp học mà giáo viên muốn giao bài

 • Giáo viên có thể giao cho 1 hay nhiều lớp cùng một lúc

 • Hệ thống sẽ hiển thị Lớp chưa giao bài với các lớp chưa được giao bài đã chọn và Lớp đã giao bài với các lớp đã từng được giao bài trên.

Học sinh: Chọn học sinh và mà giáo viên muốn giao bài

 • Nếu chọn giao bài cho nhiều lớp, giáo viên bắt buộc phải giao cho tất cả học sinh của các lớp đã chọn

 • Nếu chọn giao bài cho 1 lớp duy nhất, giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn 1 hay 1 nhóm học sinh muốn giao bài.

Hạn nộp bài: Giáo viên nhấn Chọn hạn nộp để cài đặt hạn nộp cho bài được giao, trong trường hợp bài được giao không cần hạn nộp, giáo viên chọn Không có.

Quy tắc tính điểm: Giáo viên có thể chọn 1 trong 3 quy tắc tính điểm sau để lấy điểm cho bài luyện tập:

 • Lấy điểm lần làm bài đầu tiên

 • Lấy điểm lần làm bài gần nhất

 • Lấy điểm lần làm bài cao nhất

3. Khi giáo viên giao bài thành công, biểu tượng máy bay sẽ được bôi màu đậm

Đối với giao bài kiểm tra:

1. Nhấn chọn biểu tượng Giao bài (hình máy bay) trước bài cần giao.

2. Tại màn hình Giao bài cho lớp, giáo viên chọn hình thức Kiểm tra và chọn đầy đủ thông tin cho các mục như hình (Hình 8). Sau đó chọn Giao để hoàn tất giao bài kiểm tra cho học sinh.

Lưu ý:

Tên bài, hình thức, lớp học, học sinh: Tương tự với phần Bài tập

Thời gian làm bài: Thời gian học sinh làm bài kiểm tra đã được giao

Số lần làm bài: Số lần tối đa cho phép học sinh làm bài kiểm tra

Mở đề lúc: Thời điểm học sinh có thể mở và làm bài kiểm tra

Hạn nộp bài: Thời điểm cuối cùng học sinh có thể nộp bài kiểm tra

Số lượng câu hỏi: Với các bài kiểm tra có nhiều số lượng câu hỏi, giáo viên có thể giới hạn số lượng câu mình muốn giao cho học sinh

Mở kết quả lúc: Giáo viên có thể chọn 1 trong 3 thời điểm sau để học sinh có thể xem được kết quả bài làm:

 • Tất cả học sinh nộp bài xong

 • Ngay sau khi học sinh nộp bài

 • Chọn thời điểm: Chọn thời điểm bất kỳ theo mong muốn của giáo viên

Quy tắc tính điểm: Giáo viên có thể chọn 1 trong 3 quy tắc tính điểm sau để lấy điểm cho bài luyện tập:

 • Lấy điểm lần làm bài đầu tiên

 • Lấy điểm lần làm bài gần nhất

 • Lấy điểm lần làm bài cao nhất

Quyền của học sinh: Giáo viên có thể cho phép học sinh xem đáp án, lời giải hay không sau khi làm xong bài kiểm tra.

Bước 5: Xem kết quả bài đã giao.

 • Giáo viên nhấn chọn mục Lớp học, sau đó chọn mục Bài tập/Bài kiểm tra và chọn Xem kết quả ở bài muốn xem tương ứng. (Hình 9).

 • Kết quả làm bài tập được giao của học sinh được hiển thị

 • Nhấn vào tên học sinh trong danh sách để xem chi tiết kết quả bài của học sinh đó.

Last updated