Cho nhà trường

Kính mời quý Nhà trường xem video hướng dẫn dưới đây để thao tác dễ dàng hơn!

Để sử dụng Cổng luyện thi, Thầy/cô có thể thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, giáo viên lựa chọn mục “Cổng luyện thi

Bước 2: Giáo viên lựa chọn nút “Luyện thi” tại môn học cần theo dõi

Bước 3: Tại màn hình “Luyện thi”, giáo viên lựa chọn “Xem chi tiết”.

Sau đó lần lượt chọn “Lớp” và “Thời gian” giáo viên muốn xem kết quả, khi đó màn hình sẽ hiển thị các mục để theo cô theo dõi như sau:

  • Phổ điểm

  • Tình hình luyện đề

  • Xếp hạng

Bước 4: Tại màn hình “Xem chi tiết”, giáo viên lựa chọn “Xem đề” để xem được các đề mẫu

Last updated