Làm bài kiểm tra trình độ

Để làm bài kiểm tra trình độ trên Cổng luyện thi, các em học sinh có thể thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, học sinh lựa chọn mục “Cổng luyện thi

Bước 2: Học sinh lựa chọn nút “Kiểm tra trình độ” tại môn học đã kích hoạt

Lưu ý: Kiểm tra trình độ chỉ sử dụng được khi người dùng đã kích hoạt, nếu người dùng chưa kích hoạt hệ thống sẽ hiển thị thông báo điều hướng người dùng kích hoạt mô để sử dụng.

Bước 3: Tại màn hình nhỏ của “Kiểm tra trình độ”, học sinh lựa chọn “Bắt đầu

Bước 4: Sau đó, học sinh thực hiện làm bài Kiểm tra trình độ

  • Dữ liệu bài làm sẽ có đầy đủ đáp án, giải thích

  • Kết quả làm bài "Kiểm tra trình độ" hệ thống sẽ đánh giá và đề xuất những kiến thức kỹ năng còn hổng cho học sinh nắm vững

Last updated