Luyện thi

Để thi thử trên Cổng luyện thi, các em học sinh có thể thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, học sinh lựa chọn mục “Cổng luyện thi

Bước 2: Học sinh lựa chọn nút “Luyện thi” tại môn học đã kích hoạt

Bước 3: Sau đó, học sinh lựa chọn “Thi ngay

Bước 4: Học sinh làm đề

  • Học sinh lựa chọn đáp án bên dưới mỗi câu hỏi

  • Theo dõi số câu hỏi và thời gian làm bài tại phía bên phải màn hình

Bước 5: Sau khi hoàn thành bài thi, học sinh lựa chọn “Nộp bài” và xác nhận “Nộp bài

  • Ở màn hình xác nhận nộp bài sẽ có thông tin sỗ câu chưa làm để người dùng xác nhận lại (Hình 6)

  • Học sinh nhận được thông báo về kết quả làm bài và dạng bài hệ thống đề xuất, gợi ý

  • Đồng thời, học sinh có thể xem lại bài làm về câu đúng sai, gợi ý giải thích của các câu

Last updated