Xem báo cáo xếp hạng

Để xem báo cáo, xếp hạng trên Cổng luyện thi, các em học sinh có thể thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập, học sinh lựa chọn mục “Cổng luyện thi

Bước 2: Học sinh lựa chọn nút “Luyện thi

Bước 3: Ở màn hình luyện thi sẽ hiển thị thông tin đề đã làm, học sinh lựa chọn “Xem thêm” để xem chi tiết

Lịch sử làm đề của học sinh 20 lần gần nhất bao gồm:

  • Số lần làm và thời gian đã làm đề

  • Số điểm đạt được trong lần đó

  • Điểm trung bình qua các lần làm của học sinh

Ngoài ra sẽ có các thông tin kỹ năng:

  • Tỷ lệ thông thạo của học sinh theo mỗi dạng bài

  • Bảng xếp hạng của học sinh so với các bạn khác

Last updated