Kích hoạt môn học

Kích hoạt môn học

Bước 1: Sau khi đăng nhập chọn vào avatar và tiếp tục chọn mục Thẻ kích hoạt.

Bước 2: Để kích hoạt thẻ, giáo viên chọn mục "Kích hoạt".

Ở màn hình Kích hoạt, giáo viên chịn mô cần kích hoạt rồi bấm chọn và nút "Kích hoạt" bên phải màn hình

Bước 3: Tiếp tục nhấn chọn "Kích hoạt" để xác nhận kích hoạt.

Sau khi kích hoạt, thầy/cô thấy các môn đã kích hoạt sẽ không thể kích hoạt tiếp, chỉ có thể tiếp tục kích hoạt các môn còn lại.

Bước 4: Truy cập mục Cổng luyện thi để truy cập vào môn học vừa kích hoạt.

Như vậy, thầy/cô đã kích hoạt môn học thành công trên hệ thống. Chúc thầy/cô sử dụng Cổng luyện thi tốt nghiệp THPT hiệu quả!

Ghi chú: Về mã giới thiệu khi mua thẻ tại Cổng luyện thi tốt nghiệp THPT:

Cách lấy mã giới thiệu

Bước 1: Sau khi đăng nhập, nhấn chọn vào ảnh đại diện để xuất hiện mục "Thẻ kích hoạt".

Bước 2: Tại màn hình Thẻ kích hoạt, chọn mục "Lịch sử". Sau đó, lấy mã giới thiệu của tài khoản giáo viên.

Lợi ích của mã giới thiệu

- Sau khi lấy mã giới thiệu, thầy/cô có thể chia sẻ mã của mình với người dùng khác để tích lũy điểm. Với mỗi lần chia sẻ, thầy/cô sẽ nhận được 1 điểm.

- Thầy/Cô có thể tham gia đổi thẻ bằng số điểm có được sau khi tài khoản khác nhập mã giới thiệu. Với mỗi 10 điểm tích lũy, thầy/cô sẽ đổi được 1 thẻ kích hoạt trên Cổng luyện thi.

Last updated