Mua thẻ kích hoạt môn học

Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn vào avatar và tiếp tục chọn mục "Thẻ kích hoạt"

Màn hình thông tin về Thẻ kích hoạt xuất hiện.

Bước 2: Để mua Thẻ kích hoạt, giáo diên chọn mục "Mua thẻ".

Bước 3: Ở hình 3, giáo viên chọn số lượng thẻ cần mua và nhấp chịn "Thanh toán".

  • Trường hợp chọn số thẻ khác gợi ý, chọn vào ô nhập số khác (Hình 3) và nhập số lượng cần mua. Dựa trên số lượng thẻ mua, bạn sẽ nhận được mức giá ưu đãi tương ứng.

  • Nhập mã giới thiệu (nếu có) để tích điểm cho người giới thiệu của bạn.

  • Sau đó, nhấn chọn Thanh toán.

  • Lưu ý: Với những đơn hàng từ 120 thẻ trở lên, bạn nhấn chọn mục [tại đây] và làm theo hướng dẫn, điền các thông tin cần thiết để được chiết khấu thương mại cho đơn hàng lớn (Hình 4).

  • Trường hợp chọn số thẻ khác gợi ý, chọn vào ô nhập số khác (Hình 3) và nhập số lượng cần mua. Dựa trên số lượng thẻ mua, bạn sẽ được cấp mức giá ưu đãi tương ứng.

  • Nhập mã giới thiệu (nếu có) để tích điểm cho người giới thiệu của bạn.

  • Sau đó, nhấn chọn [Mua].

  • Lưu ý: Với những đơn hàng từ 120 thẻ trở lên, thầy/cô vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc của Học Liệu theo thông tin liên lạc ở cuối trang.

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán.

Bước 5: Chọn ngân hàng (loại thẻ) thanh toán.

Bước 6: Nhập thông tin xác nhận thẻ. Sau đó nhấn [Xác thực].

Lưu ý:

- Nhập chính xác số thẻ ngân hàng

- Nhập tên không dấu

Bước 7: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng và chọn "Thanh toán".

Bước 8: Nhận thông báo xác nhận thanh toán.

Như vậy, thầy/cô đã hoàn tất quá trình mua thẻ trên hệ thống. Thầy/Cô có thể chọn Kích hoạt ngay để tiến hành kích hoạt các môn học trên Cổng luyện thi tốt nghiệp THPT.

Last updated